Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Tổng hợp một số tài liệu về LaTeX và Tikz - Thầy Bùi Quỹ (Nguồn trích dẫn: Nhóm Math and Latex)


TỔNG HỢP MỘT SỐ TÀI LIỆU VỀ LATEX VÀ TIKZ


* Thầy Bùi Quỹ:

+ Học tikz theo cách của bạn:

+ Serial 10 video:

+ Vẽ các yếu tố trong tam giác với tikz:

+ Hình vẽ tikz với Beamer:

+ Kích thước trong LaTeX, vẽ bìa, background:

+ Tùy chỉnh Chapter, Section:

+ Cài đặt Image Magick và Ghost Script để export hình ảnh trực tiếp từ tikz:

+ Kỹ thuật thoát vòng lặp foreach trong tikz:

+ Bảng với Beamer:

+ Tùy chỉnh Mục lục trong LaTeX:

+ Cập nhật gói lệnh cho MikTeX:

+ Trình chiếu Sơ đồ Toán học bằng Beamer:

+ Cấu trúc tài liệu, soạn thảo văn bản LaTeX:

+ Cài đặt MikTeX, TeXlive:


+ Background Beamer:

* Till Tantau (người viết ra gói lệnh tikz):

* LaTeX Programming (57 video):

0 comments: