Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Sách giáo khoa Hình Học 10 (cơ bản)

SGK Hình học 10 cơ bản gồm 106 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Sách được biên soạn bởi các tác giả: Trần Văn Hạo, Nguyễn Mộng Hy, Nguyễn Văn Đoành, Trần Đức Huyên. Đây là cuốn SGK HH 10 chính thống được dành cho học sinh khối 10. Sách được sử dụng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập tại các trường THPT và cơ sở giáo dục trên toàn quốc với các kiến thức Hình học căn bản mà mọi học sinh lớp 10 cần có. Sách còn giúp bạn đọc tra cứu các kiến thức chuẩn Hình học 10.
Tải về bản PDF đầy đủ tại dây: DOWNLOAD
Bản xem trước

0 comments: