Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Sách bài tập Đại số 10 (cơ bản)

Sách được biên soạn bởi các tác giả: Vũ Tuấn, Doãn Minh Cường, Trần Văn Hạo, Đỗ Mạnh Hùng, Phạm Thu, Nguyễn Tiến Tài, sách có giá 12.000 đồng. Sách gồm 235 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, sách cung cấp hệ thống bài tập Toán bổ trợ cho học sinh khối 10 trong quá trình học tập Đại số 10, có đáp số và hướng dẫn giải.
Tải về bản PDF đầy đủ tại dây: DOWNLOAD


Bản xem trước

0 comments: