Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Sách bài tập Hình học 10 (cơ bản)

Sách được biên soạn bởi các tác giả: Nguyễn Mộng Hy, Nguyễn Văn Đoành, Trần Đức Huyên. Sách có giá bản là 9.500 đồng. Sách gồm 183 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, sách cung cấp hệ thống bài tập Toán bổ trợ cho học sinh khối 10 trong quá trình học tập Hình học 10, có đáp số và hướng dẫn giải.


Tải về bản PDF đầy đủ tại dây: DOWNLOAD


Bản xem trước

0 comments: