Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Sách giáo khoa ĐSGT 11 (cơ bản)

Sách do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, sách cung cấp hệ thống bài tập Toán bổ trợ cho học sinh khối 11 trong quá trình học tập ĐS&GT 11, có đáp số và hướng dẫn giải.

Tải về bản PDF đầy đủ tại dây: DOWNLOAD

Bản xem trước

0 comments: