Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Sách bài tập hình học 11 (cơ bản)

Sách bài tập Hình học 11 cơ bản gồm 203 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Sách được biên soạn bởi các tác giả: Nguyễn Mộng Hy, Khu Quốc Anh, Nguyễn Hà Thanh. Sách được bán với giá 8.900 đồng. Sách cung cấp hệ thống bài tập Toán bổ trợ cho học sinh khối 11 trong quá trình học tập Hình học 11, có đáp số và hướng dẫn giải.


Tải về bản PDF đầy đủ tại dây: DOWNLOAD


Bản xem trước

0 comments: