Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Sách bài tập ĐSGT 11 (cơ bản)

Sách bài tập Đại số và Giải tích 11 cơ bản được biên soạn bởi các tác giả: Vũ Tuấn, Trần Văn Hạo, Đào Ngọc Nam, Lê Văn Tiến, Vũ Viết Yên. Sách được bán với giá 12.400 đồng, gồm 244 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, sách cung cấp hệ thống bài tập Toán bổ trợ cho học sinh khối 11 trong quá trình học tập Đại số và Giải tích 11, có đáp số và hướng dẫn giải.


Tải về bản PDF đầy đủ tại dây: DOWNLOAD


Bản xem trước

0 comments: