Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Sách bài tập Giải Tích 12 (cơ bản)

Sách bài tập Giải tích 12 cơ bản gồm 220 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, sách cung cấp hệ thống bài tập Toán bổ trợ cho học sinh khối 12 trong quá trình học tập Giải tích 12, có đáp số và hướng dẫn giải.


Tải về bản PDF đầy đủ tại dây: DOWNLOAD


Bản xem trước (chất lượng kém, không đủ) ==>Tải về bản PDF đầy đủ tại đây: DOWNLOAD

0 comments: