Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

Vở bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Chương I, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5.

Dưới đây toanvalatex.com xin gửi quý thầy/cô file pdf Vở bài tập Toán 6 - theo chương trình sách Chân Trời Sáng Tạo: Chương I, Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4, Bài 5 (File có đầy đủ lí thuyết, lời giải các VD, BT được thay bằng dòng chấm đề HS làm). Tài liệu được biên soạn bằng LaTex


Tải về bản PDF tại đây: DOWNLOAD


Bản xem trước:

0 comments: