Thứ Ba, 12 tháng 9, 2023

Phiếu bài tập Toán 8: Nhân đơn thức với đa thức (Python - Main17) - Thịnh

Dưới đây toanvalatex.com xin gửi quý thầy/cô file pdf Bài tập: Nhân đơn thức với đa thức. Code tex được sinh bởi Python, Main sử dụng là Main17-Mẫu soạn đề cương.


Tải về bản PDF tại đây: DOWNLOAD
Bản xem trước:

0 comments: