Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Các dạng Toán điển hình 9 - Tập 2 (Lê Đức)

Xin gửi đến bạn đọc tài liệu Các dạng toán điển hình 9 tập 2 của tác giả Lê Đức.
Cuốn sách gồm 2 phần với 4 chương:
Phân đại số:
Chương III: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Chương IV: Hàm số $y=a x^{\wedge} 2$ - phương trình bậc hai một ẩn
Phân Hình học:
Chương III: Góc với đường tròn
Chương IV: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu


Tải về bản PDF đầy đủ tại đây: DOWNLOAD


Bản xem trước

0 comments: