Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Các dạng Toán điển hình 9 - Tập 1 (Lê Đức)

"Các Dạng Toán Điển Hình 9 Tập 1" của tác giả Lê Đức sẽ giúp các em nắm rõ lý thuyết, phương pháp, cách giải các dạng toán điển hình, từ đó giúp các em kiện toàn, hoàn thiện kiến thức của mình. Giúp các em cách tư duy, giải quyết vấn đề, tìm tòi cách thức để giải toán. Mỗi phần đều bài tập và lời giải đáp chi tiết giúp các em tự luyện tập và tra cứu nhằm tìm hiểu bản chất của vấn đề.


Tải về bản PDF đầy đủ tại đây: DOWNLOAD


Bản xem trước 

0 comments: